کتابخانه دانشگاه صنعتی بیرجند˜  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍راف‌ه‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍راف‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌( م‍ت‍وس‍طه‌
گ‍راف‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ع‍ب‍اد ال‍ل‍ه‌
گ‍ل‍ش‍ن‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۴۱-
وس‍ت‌، داگ‍لاس‌ ب‍رن‍ت‌
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ف‍اطم‍ی‌
زم‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با نظریه گراف
وست ، داگلاس برنت ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭و۵آ۵‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تئوری شبکه ها :کوتاهترین مسیر در شبکه و حداکثر جریان در شبکه
گلشنی ، مجتبی ، ۱۳۴۱- ؛  تهران bتلفن ناشر , :09121209794نمابر ناشر , ;66975651آدرس ناشر :تهران ، خیابان انقلاب ، خیابان فلسطین شمالی (پایین تر از بزرگمهر) ، بن بست نیلوفر، پلاک ۱ ، واحد ۵ زمان   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌گ۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با گراف ها
محمودیان ، عباد الله ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۶۶‬,‭‌م۳آ۵‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک